जाहिराती

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 सामान्य प्रशासनअनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा यादी15/11/20211024KB
2 आरोग्य विभाग वॉक इन इंटरव्ह्यूद्वारे प्रा. आ. केंद्रातील तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत.11/10/2021366KB