विविध सभांचे वेळापत्रक

सभा विषयसभा आयोजकसभेला आवश्यक अधिकारीसभा स्थळसभा दिनांक आणि वेळमाहिती
नवसंजीवनी योजने अंतर्गत आढावा बैठक दिनांक 11/10/2018 गुरुवार रोजी स. 11.00 वाजतामा. जिल्हाधिकारी, सांगली1. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सांगली २. कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभागजिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली, सभागृह, क्र. १03-07-2019 11:00 AM
घरकुल लाभार्थींना विना परतावा फरकाची रक्कम देणेसंबंधी आढावा बैठकमा.विभागीय आयुक्त, सांगली१. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सांगली २. प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यंत्रणा ३. गटविकास अधिकारी, पं.स. वाळवा ४. गटविकास अधिकारी, पं.स. शिराळा. ५. गटविकास अधिकारी, पं.स. पलूस.विभागीय आयुक्त कार्यालय सभागृह क्रमांक-225/06/2019 04:30 PM