पंचायत समितीचे अधिकारी

शिराळा - पंचायत समिती

श्री. संतोष राऊत

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02345272128

श्री. ए. एस. माने

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02345272128

वाळवा - पंचायत समिती

डॉ.आबासाहेब हरी पोवार

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02342224048

श्री.अजिंक्य महादेव कुंभार

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02342272030

पलूस - पंचायत समिती

श्री. राहुल बाळासाहेब रोकडे

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02346228400

खानापूर - पंचायत समिती

श्री. संदीप तुकाराम पवार

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347246229

श्री.पंकज शिवाजीराव शेळके

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347272030

आटपाडी - पंचायत समिती

श्री.पंकज शिवाजीराव शेळके

प्र.गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02343220229

श्री. मनोज राजाराम भोसले

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02343220229

तासगांव - पंचायत समिती

सौ.दिपा हरी बापट

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02346240643

कुमारी. प्रिया पाटील

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02346272030

मिरज - पंचायत समिती

श्री. ए. आर. सरगर

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02332222661

श्री.अशोक विठ्ठलराव बांगर

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02332222613

कवठे-महांकाळ - पंचायत समिती

श्री. उदयकुमार कुसुरकर

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02341222031

श्री.दिनकर बाबुराव खरात

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02341222031

जत - पंचायत समिती

श्री.अरविंद ए. धरणगुत्तीकर

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02344246229

श्री. रतीलाल माऱ्याप्पा साळुंखे

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02344220229

कडेगांव - पंचायत समिती

श्री.दाजी हरिबा दाईगडे

गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347242798

श्री. निखिल बाबासाहेब गावडे

सहा. गटविकास आधिकारी

संपर्क : 02347242798