विषय समित्या

स्थायी समिती

मा. श्री. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख

अध्यक्ष, तथा सभापती स्थायी समिती

श्री. सुहास अनिलराव बाबर

उपाध्यक्ष तथा सभापती, कृषि,
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकास समिती

सौ. सुनिता सुनिल पवार - सदस्या

श्री. अर्जुन जनार्दन माने-पाटील - सदस्य

श्री. अरुण जयवंत राजमाने

सभापती, वित्त व बांधकाम समिती

श्री दत्ताजीराव कृष्णाजी पाटील - सदस्य

उर्फ डी.के.काका

श्री. तम्मनगौडा ईश्वरप्पा रविपाटील

सभापती, शिक्षण, क्रिडा व आरोग्य समिती

सौ. अश्विनी श्रीरंग पाटील - सदस्या

श्री. नितीन मोहन नवले - सदस्य

श्री. ब्रम्हदेब कुंडलीक पडळकर

समापती, समाज कल्याण समिती

श्री. संभाजी बाबुराव कचरे - सदस्य

श्री. सत्यजित शिवाजीराव देशमुख - सदस्य

प्रा. डॉ. सुषमा अरुण नायकवडी

सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती

श्रीमती. सुरेखा अण्णासाहेब आडमुठे - सदस्या

श्री. निलेश घुले. - सचिव

जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती

मा. श्री. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख

अध्यक्ष तथा सभापती, जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती

श्री. सुहास अनिलराव बाबर

उपाध्यक्ष तथा सभापती, कृषि,
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकास समिती

श्री. विक्रम बाळासाहेब सावंत - सदस्य

श्री. चंद्रकांत शिवाजी पाटील - सदस्य

श्री. अरुण जयवंत राजमाने

सभापती, वित्त व बांधकाम समिती

सौ. आशाराणी दत्तात्रय पाटील - सदस्या

सौ. स्नेहलता प्रभाकर जाधव सदस्या - सदस्या

श्री. तम्मनगौडा ईश्वरप्पा रविपाटील

सभापती, शिक्षण, क्रिडा व आरोग्य समिती

सौ. प्राजक्ता नंदकुमार कोरे - सदस्या

सौ. सुरेखा मोहन जाधव - सदस्या

श्री. ब्रम्हदेब कुंडलीक पडळकर

समापती, समाज कल्याण समिती

श्री. संदीप (दादा) दत्तात्रय पाटील - स्विकृत सदस्य

श्री. मिलींद शिवपुत्र कोरे - स्विकृत सदस्य

प्रा. डॉ. सुषमा अरुण नायकवडी

सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती

श्री. विक्रांत बगाडे - सचिव

वित्त समिती

मा. श्री. अरुण जयवंत राजमाने

सभापती अर्थ समिती

सौ. रेश्मा आबासाहेब साळुंखे - सदस्या

श्री. प्रमोद शिवाजी शेंडगे - सदस्य

श्री. जितेंद्र लक्ष्मण पाटील - सदस्य

श्री. संभाजी बाबुराव कचरे - सदस्य

श्री. दत्ताजीराव कृष्णाजी पाटील उर्फ डी. के.(काका) - सदस्य

सौ. सुशीला उर्फ महानंदा शिवाप्पा तावंशी - सदस्या

श्री. शिवाजी राजाराम डोंगरे - सदस्या

डॉ. गजेंद्र गाडेकर - सचिव

श्री. सतिश बाबूराव पवार - सदस्य

बांधकाम समिती

मा. श्री. अरुण जयवंत राजमाने

सभापती बांधकाम समिती

श्री. अरुण दत्तू बालटे - सदस्य

श्री. सरदार संपतराव पाटील - सदस्य

सौ. आशा सुनिल पाटील - सदस्या

श्री. जगन्नाथ बंडू माळी - सदस्य

सौ. जयश्री तानाजी पाटील - सदस्या

सौ. अश्विनी गजेंद्रसिंग नाईक - सदस्या

श्री. संजीव पांडुरंग पाटील उर्फ बाळा तात्या

- सदस्य

श्री. शिवाजी राजाराम डोंगरे - सदस्य

श्री. सुरेंद्र मिसाळ - सचिव

शिक्षण व क्रीडा समिती

मा.श्री. तम्मनगौडा ईश्वरप्पा रविपाटील

सभापती, शिक्षण व क्रीडा समिती

सौ. स्नेहलता प्रभाकर जाधव - सदस्या

सौ. सुलभा शशिकांत अदाटे - सदस्या

अंड. शांता किसनराव कनुंजे - सदस्या

श्री. शरद अरुण लाड - सदस्य

श्री. सुरेंद्र शामराव वाळवेकर - सदस्य

सौ. संध्या आनंदराव पाटील - सदस्या

सौ. सुरेखा मोहन जाधव - सदस्या

सौ. निशादेवी वाघमोडे-बंडगर - सचिव

सौ. शारदा हणमंत पाटील - सदस्या

आरोग्य समिती

मा.श्री. तम्मनगौडा ईश्वरप्पा रविपाटील

सभापती, आरोग्य समिती

सौ. मंगल आप्पासाहेब नामद - सदस्या

सौ. रेश्मा आबासाहेब साळुंखे - सदस्या

सौ. वैशाली शांताराम कदम - सदस्या

सौ. संगीता संभाजीराव पाटील - सदस्या

श्री. निजाम बादशाह मुलाणी - सदस्य

सौ. सरिता सिद्धू कोरबू - सदस्या

सौ. मनिषा प्रकाश बागल - सदस्या

डॉ. भूपाल गिरीगोसावी - सचिव

श्री. मनोहर बाळासो पाटील - सदस्य

कृषी समिती

मा. सुहास अनिलराव बाबर

उपाध्यक्ष तथा सभापती , कृषी समिती

सौ. सुनिता सुनिल पवार - सदस्या

सौ. संगीता तात्यासाहेब नलवडे - सदस्या

श्री. नितीन मोहन नवले - सदस्य

श्री. धनाजी दादासो बिरमुळे - सदस्य

सौ. मनिषा दत्तात्रय पाटील - सदस्या

श्री. विशाल श्रीपाल चौगुले - सदस्य

श्री. हर्षवर्धन राजेंद्र देशमुख - सदस्य

सौ.मंदाकिनी (मंदाताई) लालासो करांडे - सदस्या

श्री. सचिन नामदेव हुलवान - सदस्य

श्री. विवेक कुंभार - सचिव

सौ.शालन आंदराव भोई - सदस्या

समाजकल्याण समिती

मा. श्री. ब्रम्हदेब कुंडलीक पडळकर

सभापती, समाजकल्याण समिती

श्री. मोहन चित्रांगण रणदिवे - सदस्य

श्री सरदार संपतराव पाटील - सदस्य

श्री. महादेव ज्ञानू दुधाळ - सदस्य

सौ. निलम नंदकुमार सकटे - सदस्या

श्री. संजय दत्तू पाटील - सदस्य

श्री. भगवान तुकाराम वाघमारे - सदस्य

सौ. अश्विनी श्रीरंग पाटील - सदस्या

सौ. राजश्री प्रकाश एटम - सदस्या

श्री निजाम बादशहा मुलांनी - सदस्य

श्री. मनोजकुमार सोमलिंग मुंडगणूर - सचिव

सौ. प्राजक्ता नंदकुमार कोरे - सदस्या

श्री. राधाकिसन देवढे - सचिव

पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती

मा. सुहास अनिलराव बाबर

उपाध्यक्ष तथा सभापती, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती

श्री. अरुण दत्तू बालटे - सदस्य

श्री. महादेव ज्ञानू दुधाळ - सदस्य

सौ. मंगल आप्पासो नामद - सदस्या

श्री. भगवान तुकाराम वाघमारे - सदस्य

सौ. आशा विजय झिमुर - सदस्या

सौ. विद्या शिवाजी डोंगरे - सदस्य

सौ. मंदाकिनी(मंदाताई) लालासो करांडे - सदस्य

डॉ. किरण पराग - सचिव

सौ. मायावती रामचंद्र कांबळे. - सदस्या

महिला व बालकल्याण समिती

मा. प्रा. डॉ. सुषमा अरुण नायकवडी

सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती

सौ. वंदना हरिदास गायकवाड - सदस्या

सौ. संगीता तात्यासाहेब नलवडे - सदस्या

सौ. कलावती मच्छिंद्र गौरगोंड - सदस्या

सौ. शोभा वसंत कांबळे - सदस्या

सौ. संध्या आनंदराव पाटील - सदस्या

सौ. सीमा प्रकाश मांगलेकर - सदस्या

सौ.रेखा महादेव बागेळी - सदस्या

सौ. शिल्पा पाटील - सचिव